avi-lezen.nl

Oefenen mag ook leuk zijn!

Waarom

Een goede beheersing van technisch lezen is een basisvoorwaarde om het begrijpend en studerend lezen onder de knie te krijgen. Uw kind kan deze vaardigheid verkrijgen door te oefenen. Het kan altijd beter; uw kind kan dus door blijven oefenen. MAAR oefenen hoeft niet saai te zijn. Laat uw kind met plezier oefenen:

AVI-lezen.nl

Het werken met het kinderportaal is zo opgezet dat de kinderen zelf hun weg kunnen vinden. Als eerste is het van belang om daar te starten waar uw kind op school bezig is. Hanteren ze op school nog de oude avi-scores? Hieronder kunt u zioen waar uw kind staat in de nieuwe scores.Als eerste wordt het niveau bepaald. De M staat voor Midden; het niveau dat rond januari bereikt moet zijn. E staat voor Eind; het niveau dat rond juni bereikt moet zijn. De juiste letter, gevolgd door het groepsnummer van uw kind geeft de juiste code. Uw kind begint dan door in het kinderportaal te klikken op het passende niveau.

Als eenmaal het niveau is bepaald, (M of E, gevolgd door het nummer van de groep van uw kind) dan start uw kind door in het kinderportaal te klikken op dit niveau.)

De oefening begint nu. Het doel van de oefening is telkens ervoor te zorgen dat het kind dáár is met lezen, waar de tekst nog goed leesbaar is. Lukt dit uw kind? Dan kan het zichzelf toetsen door dezelfde toets nog een keer te doen op beheersingsniveau. (herkenbaar aan de groene knop)Beheersing

Als het beheersinsgniveau goed gaat bij meerdere teksten, dan kan er een niveau hoger gekozen worden.

Lukken de teksten nog niet goed op oefenniveau, ga dan een niveau omlaag om frustratie te voorkomen.

- advertentie -