avi-lezen.nl

Oefenen mag ook leuk zijn!

Waarom

Een goede beheersing van technisch lezen is een basisvoorwaarde om het begrijpend en studerend lezen onder de knie te krijgen. Uw kind kan deze vaardigheid verkrijgen door te oefenen. Het kan altijd beter; uw kind kan dus door blijven oefenen. MAAR oefenen hoeft niet saai te zijn. Laat uw kind met plezier oefenen:

AVI-lezen.nl

Technisch lezen is van groot belang voor ieder mens. Een goede beheersing van het technisch lezen zorgt ervoor dat teksten vlot gelezen kunnen worden. Dit zorgt voor een hoger begrip van de tekst

Bij technisch leren lezen gaat het erom dat de hersenen letters vlot kunnen koppelen aan klanken. Dit levert letterkennis op. Na het leren van de letters komt het combineren van letters tot woorden en nog later tot hele zinnen.

Kinderen beginnen al vroeg met technisch lezen. Tenminste vanaf groep 3 begint dit proces.

De indeling van de teksten gaat volgens het AVI-niveau. Sinds 2008 worden niveaus als M3, E3 etc. gehanteerd. Deze niveaus geven een richting aan het oefenen maar helpen ook de leesvaardigheid te bepalen.

AVI is de afkorting van Analyse van Individualiseringsvormen. Dit is een systeem dat in 1977 werd ontwikkeld en in 1994 gemoderniseerd door KPC groep te 's-Hertogenbosch met als doel het leesonderwijs te individualiseren en dat ondertussen een belangrijke plaats heeft ingenomen in het basisonderwijs in Nederland en Vlaanderen. In 2008 is het systeem drastisch veranderd.

Vanaf 1994 tot 2008 werden de "oude" avi-normeringen gebruikt. Deze liepen van 1 tot 9. Veel boeken zijn gecodeerd met deze normeringen. Vanaf 2008 is er een nieuwe normering gekomen. Deze loopt parallel aan de groep waarin het kin zit: niveau M3 houdt in Midden groep 3, E3 dus Eind groep 3.

Er is geen één op één omzetting mogelijk van de oude naar de nieuwe avi-normering. In het onderstaande overzicht ziet u de indeling die AVI-lezen.nl aanhoudt.

Indeling avi niveau

AVI-lezen.nl is een site die zich erop richt dat kinderen thuis, op een prettige manier kunnen oefenen.

Aan het lezen op AVI-lezen.nl kunnen geen rechten ontleend worden. Deze site geeft een benadering van de niveau's. De werkelijke niveaus dienen op school door de deskundigen (de leerkrachten en/of de Intern Begeleiders) te worden bepaald!

 

- advertentie -